Úřední hodiny

(Po-Pá):8:30-12:00 13:00-15:00
Víkendy a státní svátky:zavřeno

tel.:  +420 776 047 050
 
Farní 19, Frýdek-Místek
 

Zasílání nformací e-mailem:

- všechny informace
- pouze dražby
 

Zadáním e-mailu se přihlašujete k odběru novinek a k zasílání informací o chystaných dražbách na zadaný e-mail. Váše údaje budeme zpracovávat dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZDE.Návrh na zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech


Vzor ke stažení >ZDE<

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
soudní exekutor
Farní 19
738 01 Frýdek-Místek
Oprávněný:Povinný:Návrh na zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech

Podle § 73a zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpis (dále také jen „e.ř.“)
_____________________________________________________________________________________
Dvojmo
Přílohy

• Rozsudek, který vydal ________ dne________, č.j. ___________,
• list vlastnictví č. _____
• Plná moc právního zástupce
• Kopie registrace DPH


I.

Rozsudkem, který vydal ________ dne________, č.j. ___________, který se stal vykonatelným dne ___________ byl povinný zavázán, aby do ______ dnů ode dne doručení rozsudku, oprávněnému zaplatil částku ____________ spolu s příslušenstvím.

Povinný do současné doby na dluh dobrovolně ničeho neuhradil.

Oprávněný z katastru nemovitých věcí zjistil, že povinný vlastní nemovité věci, a to:


Důkaz:
- rozsudek, který vydal ________ dne________, č.j. ___________,
- list vlastnictví č. _____


II.

Oprávněný prohlašuje, že pro vymáhané povinnosti nebylo zahájeno jiné exekuční řízení ke zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech podle e.ř..


III.

Na základě shora uvedených skutečností oprávněný navrhuje, aby v souladu s ust. § 43a odst. 3) e.ř., exekuční soud pověřil soudního exekutora Mgr. Jaroslava Kocince LL.M., Exekutorský úřad Frýdek-Místek, Farní 19, Frýdek-Místek vedením exekuce zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech, a to:[[rozhodnuti_nemovitosti]]
přičemž výslovně žádá, aby se exekutorské zástavní právo vztahovalo taktéž na oddělené plody a užitky shora uvedených nemovitých věcí,podle:· pravomocného a vykonatelného rozhodnutí (exekučního titulu), a to [[ExekucniTituly_NazevVydalCislo1P]] k zajištění pohledávky oprávněného ve výši:[[Finance]]a nákladů oprávněného v exekučním řízení o zřízení exekutorského zástavního práva a nákladů za zaplacený poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitých věcí.
Ve Frýdku-Místku dne ______
...................……………………
v zastoupení oprávněného _______________
advokát v plné moci


zpět   |   nahoru   |   domů

 
 
cze gbr deu rus pol
Všechna práva vyhrazena / © 2024 Mgr.Jaroslav Kocinec LL.M. / MK®
Facebook   Instagram