Úřední hodiny

(Po-Pá):8:30-12:00 13:00-15:00
Víkendy a státní svátky:zavřeno

tel.:  +420 776 047 050
 
Farní 19, Frýdek-Místek
 

Zasílání nformací e-mailem:

- všechny informace
- pouze dražby
 

Zadáním e-mailu se přihlašujete k odběru novinek a k zasílání informací o chystaných dražbách na zadaný e-mail. Váše údaje budeme zpracovávat dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZDE.Pro dlužníky


3.4.2020 Exekuce v souvislosti s preventivními opatřeními COVID-19:  

  • V případě, že byl povinný výskytem COVID-19 a vyhlášeným nouzovým stavem konkrétně zdravotně, sociálně nebo ekonomicky zasažen, může z uvedených důvodů podat návrh na odklad exekuce
  • Obecný formulář pro podání návrhu na odklad exekuce je dostupný spolu s pokyny k jeho vyplnění na stránkách Ministerstva spravedlnosti dostupných na:


  • Konkrétní tvrzené důvody pro odklad exekuce je nutné ze strany povinného doložit. Například potvrzením lékaře o prodělaném onemocnění, písemnou výpovědí zaměstnavatele, doložením uzavření kamenného obchodu bez provozování e-shopu, případně jinými relevantními dokumenty

V případě, že budou tvrzení povinného opodstatněná a doložená, soudní exekutor exekuci odloží.

Pokud soudní exekutor vyhodnotí tvrzení povinného jako sporná, neprodleně předloží návrh povinného k rozhodnutí na exekuční soud.

Jak se stávám povinným (dlužníkem)?

Na základě rozhodnutí soudu o nařízení exekuce. 


Jaký je cíl exekuce?

Cíl exekučního řízení je přimět DLUŽNÍKA (povinného), v naprostém souladu se zákonem, řešit momentální finanční problém, ať už tento problém vznikl nedbalostí či vědomě. Cílem exekuce je vyřídit ji co nejrychleji. Rychlost vyřízení je důležitá, protože s narůstající dobou totiž narůstá i výše celkové dlužné částky.


Co nastane jestliže se stanu dlužníkem?

Na základě exekuce můžete očekávat kontakt od exekučního úřadu. Tento úřad s vámi projedná způsoby řešení vašeho momentálního finančního problému. Pokud si přejete úřad kontaktovat sám, využijte sekci kontakty.


Co je dlužná částka?

Dlužná částka je přesně vymezena v usnesení o nařízení exekuce a následných exekučních příkazech. Obvykle jde o jistinu (původní dlužná částka), úroky z prodlení, náklady oprávněného v předchozím nalézacím řízení a v tomto exekučním řízení plus náklady exekuce. Přesnou částku se může dozvědět kontaktováním exekutorského úřadu.


Jak elektronicky komunikovat s Exekutorským úřadem??

V případě že s exekutorským úřadem komunikujete prostřednícím elektronické komunikace na dálku zasíláním e-mailů popř. sms postupujte, prosím, následovně. Podání (v elektronické podobě e-mailem) doplňte zaručeným elektronickým podpisem ve lhůtě tří dnů (ve smyslu zákona o elektronickém podpisu č. 227/2000 Sb.), případně vaše podání zašlete ze své datové schránky do datové schránky exekutorského úřadu nebo doručte provozovatelem poštovných služeb či osobně do tří dnů originál dokumentu shodného znění na podatelnu exekutorského úřadu. Upozorňujeme Vás zdvořile, že pokud nebude takto učiněno, nebude k Vašemu podání přihlíženo a bude považováno za nedoručené.


Kam hradit platby dlužníků Exekutorskému úřadu?

pro platby dlužníků v korunách - UniCreditBank a.s., č.ú. 2104403698/2700

pro platby dlužníků v EUR - UniCreditBank a.s., č.ú. 2105638229/2700
IBAN: CZ50 2700 0000 0021 0563 8229
SWIFT CODE: BACXCZPP

Účet pro platby jistoty ve smyslu ustan. § 54 odst. 5 zákona č. 120/2001 Sb. informace >ZDE<


Jako variabilní symbol číslo jednací uvedené za 142EX bez lomítka, jako specifický symbol uvádějte Vaše rodné číslo nebo IČ.

Anketní otázka:
Aktuální nezabavitelná částka pro dlužníka ve výší 6.252,- Kč je:

Odpovědi:
Příliš nízká
(33%)
Přiměřená
(67%)
Příliš vysoká
(0%)zpět   |   nahoru   |   domů

 
 
cze gbr deu rus pol
Všechna práva vyhrazena / © 2024 Mgr.Jaroslav Kocinec LL.M. / MK®
Facebook   Instagram